menu

Program ramowy

08.00-09.00
Rejestracja Uczestników
miejsce obrad Collegium Stomatologicum s. 202, ul. Bukowska 70, Poznań 60-812
09.00-10.30
Uroczyste otwarcie konferencji połączone z programem artystycznym
Aleksandra Wojciechowska – sopran, prof. Iwona Kowalkowska – sopran
i wykładem otwierającym konferencję pt.:
"Jak trudno być młodym, refleksja na temat anti aging; How hard it is to be young, reflection on anti aging" - prof. dr hab. Ewy Mojs
10.30-10.45
Przerwa kawowa
Sesja 1
Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. Ewa Mojs, Prof. dr hab. Ryszard Koczorowski, Prof. dr hab. Anna Surdacka
10.45-12.25
Wykłady (4 prezentacje - interdyscyplinarne aspekty estetyki twarzy, ogólnie uwrażliwiające na zagadnienia estetyki twarzy)
10.45-11.10
Miejsce medycyny estetycznej twarzy w naukach medycznych
A place of aesthetic medicine in the face of medical science

Prof. dr hab. Zygmunt Adamski, dr n. med. Justyna Gornowicz-Porowska
11.10-11.35
Problematyka twarzy - moje doświadczenia z pracy dydaktycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
The question of the face - my teaching experience at Karol Marcinkowski Poznan University of Medical Sciences

Dr n. med. Jan Zamojski
11.35-11.55
Czy choroby psychiczne mogą wpływać na percepcję własnego wyglądu?
Can mental illness affect the perception of one´s own appearance?

Prof. dr hab. Jan Jaracz
11.55-12.15
Wpływ promieniowania UV na procesy starzenia skóry
Influence of UV irradiation on skin aging

Dr hab. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, dr hab. Adriana Polańska
12.15-12.30
Dyskusja
12.30-13.15
Obiad
13.15-13.45
Sesja plakatowa ciągła - w tym doktorantów i studentów STN UMP i SPET UMP
Przewodniczący sesji: Dr hab. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, Dr hab. Marzena Wyganowska-Świątkowska, Dr hab. Adriana Polańska
PLAKATY
Możliwości poprawy wyglądu blizny porozszczepowej na twarzy
Options for improving the appearance of cleft lip scar

Oskar Komisarek - lek. dent./student medycyny, Patrycja Bartkowska - studentka, Teresa Matthews-Brzozowska - prof. zw. dr hab./opiekun koła naukowego Katedry i Kliniki Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji STN
Modelowanie fałd nosowo-wargowych - przegląd piśmiennictwa
Nasolabial folds modeling - literature reviev

Magdalena Tuczyńska - studentka, Anna Swatowska - studentka, Teresa Matthews-Brzozowska - prof. zw. dr hab./opiekun koła naukowego Katedry i Kliniki Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji STN
Wpływ kompleksu nosowo-szczękowego twarzy na estetykę twarzy
The influence of the nasal-maxilla complex of the face on facial aesthetics

Dorota Pałczyńska – lek. dent./doktorantka, Dorota Cudziło – dr n. med./promotor pomocniczy, Teresa Matthews-Brzozowska - prof. zw. dr hab./promotor
Usuwanie zmian skórnych na twarzy, sposób na poprawę jej estetyki
Removal of skin lesions on the face, a way to improve its aesthetics

Wiesław Kazimierz Steinke - dr n. med./absolwent III edycji SPET, Marzena Wyganowska-Świątkowska - dr hab. n. med./promotor
Nowoczesne aparaty ortodontyczne szansą na korektę estetyki twarzy
Modern orthodontic appliances as a chance to correct face aesthetics

Monika Marczewska – lek. dent./doktorantka, Krystyna Czyżewska – prof. dr hab./promotor
Wspieranie skóry od wewnątrz. Spowalnianie procesów starzenia się i poprawiania kondycji skóry suplementami diety
Skin care from the inside. Slowing aging processes and improving skin conditio with dietary supplements

Czajeczny Dominik - mgr/doktorant, Kabzińska Karolina - mgr/doktorant, Wójciak Rafał – dr hab./promotor
Konieczność pełnego demakijażu twarzy warunkiem wiarygodności analizy termograficznej w medycynie estetycznej
The need for full face makeup remover is a condition for the reliability of thermographic analysis in aesthetic medicine

Katarzyna Mehr - dr n. med./ słuchaczka V edycji SPET, Teresa Matthews-Brzozowska - prof. zw. dr hab./promotor/kierownik SPET
Możliwości prewencyjnego i leczniczego postępowania fizjoterapeutycznego u osób z problemami estetycznymi twarzy
Possibilities of preventive and curative physical therapy for people with aesthetic facial problems

Renata Śleboda, Patrycja Rąglewska – doktorzy nauk o kulturze fizycznej/wykładowcy SPET
Efekty leczenia trądziku pospolitego peelingiem Jessnera u osób dorosłych
The effects of acne vulgaris treatment with Jessner´s peeling in adults

Sylwia Klewin-Steinböck - Niestacjonarne Podyplomowe Studium Metodologii Badań Naukowych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Marzena Wyganowska-Świątkowska - dr hab., Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Sesja 2
Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. Leszek Kubisz, Prof. dr hab. Zygmunt Adamski, Prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska
13.45-15.25
Wykłady (4 prezentacje wprowadzające w zabiegi medycyny estetycznej z preparatów na bazie własnej krwi)
13.45-14.05
Komórki macierzyste i czynniki wzrostu w sukurs rewitalizacji skóry twarzy
Stem cells and growth factors in the revitalization of facial skin

Lek. Monika Łącka
14.05-14.25
Bogactwo osocza krwi w estetyce twarzy
The wealth of blood plasma in facial aesthetics

Dr hab. Marzena Wyganowska-Świątkowska
14.25-14.45
Pozyskiwanie komórek macierzystych i wykorzystywanie ich w stomatologii estetycznej
Acquiring stem cells and using them in dentistry aesthetic

Prof. dr hab. Ryszard Koczorowski, dr n. med. Rafał Brożek
14.45-15.05
Instrumentalna ocena kondycji skóry twarzy przed zabiegami z zakresu medycyny estetycznej
Instrumental assessment of facial skin condition before aesthetic medical procedures

Prof. dr hab. Leszek Kubisz, mgr Weronika Kawałkiewicz, dr hab. Dorota Hojan-Jezierska, lek Monika Łącka, prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska
15.05-15.20
Przerwa kawowa
Sesja 3
Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. Krystyna Czyżewska, Prof. dr hab. Ryszard Koczorowski, Dr hab. Dorota Hojan-Jezierska, prof. UM
15.40-16.50
Wykłady (4 prezentacje wzbogacające spojrzenie na wieloaspektowość estetyki twarzy)
15.40-16.00
Aspekty ekonomii w działalności gabinetów medycyny estetycznej twarzy
Aspects of economics in the activity of aesthetic medicine clinic

Dr n. med. Mateusz Tomaszewsk
16.00-16.15
Medycyna estetyczna twarzy - aspekty prawne
Facial Aesthetic Medicine - aspects of the law

Adwokat Olga Bryl
16.15-16.25
Efekt podania CGF Harmony w przypadku 40+ w analizie zmian wizualnych i parametrów mechanicznych skóry twarzy
The effect of CGF Harmony application in the case 40+ in the analysis of visual changes and mechanical parameters of the facial skin

Prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska
16.25-16.35
Współzależność stomatologii estetycznej i medycyny estetycznej w utrzymaniu młodego wyglądu twarzy
Interdependence aesthetic dentistry and medicine in maintaining a youthful appearance of the face

Prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska, lek. dent. Aleksandra Krzyżanowska-Lula
16.35-16.45
Czy twarz męska zawęża czy poszerza obszar zabiegów medycyny estetycznej twarzy
Does the male face narrow or widen the area of aesthetic facial medicine treatments

Dr n. med. Artur Matthews-Brzozowski
16.45-17.00
Dyskusja i zakończenie Konferencji
aktualizacja: 2018-10-19