menu

Opłaty

 • Uczestnicy - 400 zł
 • Absolwenci i Słuchacze Studiów Podyplomowych Estetyka Twarzy
  do 31.08.2018 - 200 zł;
  od 1.09.2018 - 300 zł
 • Studenci wszystkich wydziałów UMP - bezpłatnie

Wpłaty indywidualne należy dokonywać na konto:

Citibank Handlowy
49 1030 1247 0000 0000 4771 8708
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Fredry 10, Poznań
z dopiskiem: estetyka2018, imię i nazwisko uczestnika

Rezygnacja z uczestnictwa:

 • Rezygnacja z uczestnictwa zgłoszona do 30.09.2018 pozwala na pełny zwrot opłaty.
 • Rezygnacje zgłoszone po tym terminie nie będą wiązały się ze zwrotem opłaty.
 • Rezygnacje należy zgłaszać mailowo na adres: konferencje@ump.edu.pl

Faktury:

 • Faktury będą wystawiane na podstawie dokonanej wpłaty.
 • Dane do faktury należy podać podczas rejestracji.
 • Uzupełnienie danych do faktury oraz faktury przelewowe, prosimy zgłaszać pod adresem konferencje@ump.edu.pl.
aktualizacja: 2018-10-19